Licențe și autorizații


Clienţii noştri beneficiază de servicii de calitate, garantate de cele mai competente autorizări în domeniu:

ISO 9001:2008 în Transport de mărfuri generale, închiriere mijloace auto și utilaje, închiriere echipamente pentru contrucții, intervenții la rețelele de apă și produse petroliere.

Certificare ISO 9001 – Sistem de Management al Calităţii. APAZOL TRANS S.R.L. funcţionează în acord şi pe baza unui sistem de calitate recunoscut internaţional şi care este reprezentativ atât pentru calitatea produselor şi serviciilor, cât şi pentru managementului firmei.

»Citește mai mult»


ISO 18001:2007 în Transport de mărfuri generale, închiriere mijloace auto și utilaje, închiriere echipamente pentru contrucții, intervenții la rețelele de apă și produse petroliere.

Standardul OHSAS 18001 măsoară sistemul de management referitor la anumite caracteristici ale firmei. Măsurile impuse depind de anumiţi factori precum politica societăţii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, natura activităţii şi condiţiile în care aceasta se desfăşoară.

»Citește mai mult»

SR EN ISO 9001: 2008

Certificare ISO 9001 – Sistem de Management al Calităţii

Calitatea serviciilor, a managementului care, în fapt, influenţează calitatea celorlalte activităţi ale societăţii, reprezintă un factor decisiv în importanţa activităţii APAZOL TRANS S.R.L., a carei dinamică este în continuă dezvoltare, în condiţiile economiei de piată actuale. Această calitate contribuie, direct sau indirect, la mărirea cifrei de afaceri, la păstrarea poziţiei de piaţă, cucerirea a noi nişe de piaţă, îmbunătătirea imaginii firmei, cresterea încrederii clienţilor şi furnizorilor în serviciile şi produsele oferite de noi.

Avantajele certificării ISO 9001:

Printre avantajele enumerate mai sus, standardul ISO 9001 este unul dintre factorii care favorizează comerţul internaţional cu bunuri şi servicii. Dovada o reprezintă numărul de ţări care au adoptat acest standard şi sutele de mii de firme care au obţinut certificare ISO 9001.

Standardul ISO 9001 a fost elaborat pentru o certificare oferită clientilor. Societatea în cauză functionează în acord şi pe baza unui sistem de calitate recunoscut internaţional şi care este reprezentativ atât pentru calitatea produselor şi serviciilor, cât şi managementului firmei respective.

Faptul că o societate a obţinut certificare ISO nu reprezintă simpla obţinere a unui certificat recunoscut internaţional, ci reprezintă măsura în care firma respectivă foloseşte anumite practici de lucru, este constientă de obligaţiile sale referitoare la scopul ei în sine, respectă cerinţele clienţilor şi reprezintă, de fapt, o recomandare generală bazată pe procesele şi performanţele firmei.

Principii ale certificării ISO 9001:
- Orientarea către client
- Stil de conducere
- Implicarea personalului
- Managementul pe procese
- Abordarea sistemică a Managementului
- Imbunătăţirea continuă
- Decizii bazate pe fapte
- Relaţii reciproc avantajoase dintre furnizori.