Licențe și autorizații


Clienţii noştri beneficiază de servicii de calitate, garantate de cele mai competente autorizări în domeniu:

ISO 9001:2008 în Transport de mărfuri generale, închiriere mijloace auto și utilaje, închiriere echipamente pentru contrucții, intervenții la rețelele de apă și produse petroliere.

Certificare ISO 9001 – Sistem de Management al Calităţii. APAZOL TRANS S.R.L. funcţionează în acord şi pe baza unui sistem de calitate recunoscut internaţional şi care este reprezentativ atât pentru calitatea produselor şi serviciilor, cât şi pentru managementului firmei.

»Citește mai mult»


ISO 18001:2007 în Transport de mărfuri generale, închiriere mijloace auto și utilaje, închiriere echipamente pentru contrucții, intervenții la rețelele de apă și produse petroliere.

Standardul OHSAS 18001 măsoară sistemul de management referitor la anumite caracteristici ale firmei. Măsurile impuse depind de anumiţi factori precum politica societăţii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, natura activităţii şi condiţiile în care aceasta se desfăşoară.

»Citește mai mult»

SR OHSAS 18001: 2008

OHSAS 18001 Sănătate şi Securitate Ocupaţională

OHSAS reprezintă abrevierea din engleză a “Occupational Health and Safety Management Systems”. A fost dezvoltat ca răspuns la nevoile companiilor de a-şi îndeplini obligaţiile referitoare la sănătate - securitate, într-o manieră mai eficientă. Certificarea / acreditarea OHSAS 18001 demonstrează că sistemul de management al societății acționează în direcția protejării sănătății și securității angajaților.


Din dorința de a avea o abordare proactivă asupra sănătății și securității ocupaționale a societății APAZOL TRANS S.R.L. am obținut acreditarea OHSAS 18001.

Eliminarea riscurilor prin OHSAS 18001

Standardul OHSAS 18001 masoară sistemul de management referitor la anumite caracteristici ale firmei. Măsurile impuse vor depinde de anumiți factori precum politica societăţii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, natura activităţii şi condiţiile în care aceasta se desfaşoară.

Un sistem de management OHSAS 18001 de succes se bazează pe:
- o politică în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă potrivită companiei;
- identificarea riscurilor şi cerinţelor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;
- obiective, scopuri şi programe care să asigure îmbunătăţirea continuă;
- activităţi ale managementului care controlează sănătatea şi securitatea muncii;
- monitorizarea performanţelor sistemului de sănătate şi securitate în muncă;
- revizuiri regulate, evaluari și îmbunătățiri ale sistemului.