Licențe și autorizații


Clienţii noştri beneficiază de servicii de calitate, garantate de cele mai competente autorizări în domeniu:

ISO 9001:2008 în Transport de mărfuri generale, închiriere mijloace auto și utilaje, închiriere echipamente pentru contrucții, intervenții la rețelele de apă și produse petroliere.

Certificare ISO 9001 – Sistem de Management al Calităţii. APAZOL TRANS S.R.L. funcţionează în acord şi pe baza unui sistem de calitate recunoscut internaţional şi care este reprezentativ atât pentru calitatea produselor şi serviciilor, cât şi pentru managementului firmei.

»Citește mai mult»


ISO 18001:2007 în Transport de mărfuri generale, închiriere mijloace auto și utilaje, închiriere echipamente pentru contrucții, intervenții la rețelele de apă și produse petroliere.

Standardul OHSAS 18001 măsoară sistemul de management referitor la anumite caracteristici ale firmei. Măsurile impuse depind de anumiţi factori precum politica societăţii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, natura activităţii şi condiţiile în care aceasta se desfăşoară.

»Citește mai mult»

Portofoliul de clienţi ai firmei

Satisfacţia clientului, sănatatea şi securitatea ocupaţională sunt strans legate de strategia dezvoltării societăţii noastre. În acest sens managementul la cel mai înalt nivel a hotărât implementarea, certificarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat - calitate, sănătate şi securitate în muncă - în conformitate cu cerinţele standardelor
SR EN ISO 9001: 2008
şi SR OHSAS 18001: 2008.

Obiectivele strategice ale S.C. APAZOL TRANS S.R.L. Ploieşti, pentru care ne angajăm în implementarea Sistemului de Management Integrat sunt:

- Realizarea şi menţinerea calitativă a serviciilor prestate, astfel încât aşteptările şi necesităţile explicite şi implicite ale clienţilor să fie deplin satisfăcute;
- Creşterea reputaţiei organizaţiei şi construirea unei imagini de excelenţă a acesteia pe piaţă să fie determinată şi de calitatea serviciilor prestate;
- Conformitatea cu cerinţele legale naţionale si internaţionale privind calitatea, securitatea si sănătatea în muncă, precum şi cu standardele operaţionale aplicabile domeniului de activitate al organizaţiei;
- Prevenirea şi adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru ca activitatea organizaţiei să se desfăşoare în condiţii totale de siguranţă şi securitate, atât pentru personalul propriu cât şi pentru terţele părţi implicate;
- Asigurarea instruirii şi conştientizării necesare fiecărui angajat pentru a-şi întelege rolul şi responsabilităţile privind îmbunătăţirea performanţelor privind sănătatea şi securitatea ocupatională.
- Conştientizarea şi motivarea personalului pentru creşterea culturii organizaţionale în ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă.

De la începutul activităţii firmei, portofoliul de clienţi a fost în continuă creştere şi diversificare datorită unui program de fidelizare care vine în întâmpinarea nevoilor clienţilor şi a satisfacerii cerinţelor de dezvoltare.

Clienţii noştri beneficiază de servicii de calitate garantate cu autorizaţiile:
TUV ISO 9001 şi TUV OHSAS 18001.

Clienti APAZOL TRANS S.R.L.
       
  » OMV Petrom S.A. OMV Petrom S.A.
  » Agnis Trading S.R.L.  
  » Alexandrion Grup S.R.L.  
  » Ava S.R.L.  
  » Baumix S.R.L.  
  » Bianca S.R.L.  
  » Korsnan Packing S.R.L.  
  » Mayr Melnhof Packing Romania S.R.L.  
  » Makida S.R.L.  
  » Swisspor S.R.L.  
  » ESZ Prahova S.R.L.  
  » Apele Romane S.R.L.